Meer informatie

Veel gestelde vragen over de G1000:

HOE ZIET DE DAG TIJDENS DE G1000 ER UIT?

De ochtend
‘s Ochtends starten we aan tafels van 5 personen. Het gaat dan vooral over dat wat ons bindt. In drie rondes van elk 20 minuten heb je het aan tafel over: Wat vind je belangrijk? Waar wordt onze gemeente beter van?
Van te voren maken we afspraken over de manier waarop we met elkaar praten.

Je hoeft niet met concrete oplossingen te komen, in deze ronde gaat het om de ideeën. De uitkomsten van deze rondes worden digitaal verzameld. Zo komen we tot tien thema’s die het meest genoemd zijn in de ochtend. Deze tien thema’s werken we ‘s middags verder uit.

De middag
‘s Middags zijn de tafels verdeeld in de thema’s die we ‘s ochtends benoemd hebben. Je mag zelf kiezen bij welk thema je aanschuift. Je zit aan een tafel van 10 personen en de uitkomsten van de ochtend worden omgezet in concrete ideeën. Alle ideeën worden aan het einde van de middag verzameld. Alle deelnemers mogen stemmen op het idee dat zij het beste vinden.

Pauzes
Uiteraard zijn er tussen de rondes voldoende pauzes waar je wat kunt eten en drinken, naar het toilet kunt of even kunt ontspannen. Voor eten en drinken wordt gezorgd.

WIE KAN ER MEE DOEN MET DE G1000?

Iedereen kan mee doen aan de G1000. Als deelnemer heb je geen speciale opleiding of kennis nodig. Elke mening is waardevol en telt. Omdat er geen ruimte is voor alle inwoners van Amersfoort wordt er gewerkt met loting. Zo heeft iedereen kans om mee te doen.

WIE NEEMT HET INITIATIEF OM EEN G1000 TE ORGANISEREN?

G1000Amersfoort is een initiatief van burgers. De organisatie wordt door vrijwilligers gedaan.

De G1000 wordt dus niet door de overheid of een politieke partij georganiseerd.
De G1000 heeft geen vooraf opgestelde agenda. Er wordt gesproken over wat de deelnemers belangrijk vinden.

Het is een plek waar we samen bepalen wat we belangrijk vinden voor onze stad Amersfoort

Samen maken we Amersfoort!

WAAROM NIET ALLEEN MET BURGERS?

Om ideeën te kunnen uitvoeren heb je de hele stad nodig. Dus niet alleen burgers. Daarom schuiven naast de gelote burgers, ook 100 mensen van de overheid (ambtenaren en raadsleden), 100 ondernemers en 100 jongeren aan. Zo worden we samen eigenaar van het resultaat en kunnen we met elkaar uitvoering geven aan de plannen.

WAT IS HET DOEL VAN EEN G1000?

Het doel van een G1000 is om een groep burgers en vertegenwoordigers van de stad een plek te geven waar zij samen bepalen wat ze belangrijk vinden voor Amersfoort.

Het resultaat is een actieve en betrokken stad, waar iedereen elkaar weet te vinden en waar de burgers, samen met werkgevers en  politici en ambtenaren verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van Amersfoort. Zo vormt de G1000 een vaste aanvulling op het huidige democratische bestel.

WAT LEVERT EEN G1000 OP?

Een G1000 levert 10 concrete voorstellen op waar burgers zelf mee aan de slag gaan. En 10 voorstellen voor de gemeenteraad.

Ook geeft de G1000 inwoners de gelegenheid elkaar te ontmoeten en met elkaar op een open manier in gesprek te gaan. Door met elkaar over de stad te praten voelen we ons meer met elkaar verbonden.
De deelnemers formuleren tijdens een G1000 waar ze het samen over eens zijn. Door te stemmen bepalen zij de 10 belangrijkste voorstellen en uitgangspunten. Het is vervolgens aan de stad zelf om te bepalen wat er met de voorstellen gebeurt.

Bij meerdere G1000 bijeenkomsten in dezelfde stad krijgen alle bewoners beurtelings de kans om mee te praten en te bepalen wat ze belangrijk vinden voor hun stad. Burgers ontmoeten elkaar en verbinden zich aan wat zij samen van belang vinden en gaan daar zelf mee aan de slag. Inwoners worden burgers en voelen zich weer eigenaar van hun stad.

WAT DOET DE G1000 MET DE UITKOMSTEN?

Een G1000 geeft gelegenheid en structuur aan de dag zelf. Het is aan de deelnemers wat er met de uitkomsten gebeurt. G1000 bemoeit zich dus niet met de inhoud.

Wel begeleidt de G1000 de deelnemers na de dag zelf om een vervolg te geven aan de uitkomsten. Dit doet zij door terugkom bijeenkomsten te organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de deelnemers verder aan de slag met de ideeën.

WAAR KOMT DE G1000 VANDAAN?

De G1000 is bedacht in België. Op 11 november 2011 is in België een landelijke G1000 georganiseerd op initiatief van David van Reybrouck en Peter Vermeersch, van de universiteit van Leuven. België had toen een oneindige lang slepende kabinetsformatie. Een algemeen onbehagen over de bestaande politiek, niet alleen in België maar in veel Europese landen, leidde tot de eerste G1000.

Op 22 maart 2014 vond de eerste G1000 op stadsniveau in Nederland plaats in Amersfoort.

Kijk voor meer informatie over de G1000 op landelijke niveau op G1000.nu.

WAT HEEFT G1000 MET DEMOCRATIE TE MAKEN?

De G1000 wil graag een dialoog arena ontwikkelen naast de debat arena. In de ‘debat arena’, lokaal is dat de gemeenteraad, wordt gezocht naar politieke oplossingen voor zaken waar de stad het niet over eens is. De debat arena heeft daarvoor instrumenten en protocollen ontwikkeld.

In de ‘dialoog arena’ gaat de stad opzoek naar waar men het wel over eens is. Dus naar wat we gezamenlijk belangrijk vinden. Vanuit die gezamenlijke waarden komen de deelnemers tot ideeën en uitspraken die voor de stad, inclusief de debatarena en het bestuur belangrijk zijn.

WAT BETEKENT DE G VAN G1000?

De G komt van Group, zoals bij G20, de groep van twintig grootste economieën ter wereld, of de G8, de groep machtigste staten.

HOE LANG DUURT EEN G1000?

Een G1000 duurt 1 dag van 10.00 tot 16.15 uur.
De zaal gaat om 09.00 uur open. Zo is er voldoende tijd voor iedereen om zijn of haar naambordje op te halen, de jas op te hangen in de garderobe en nog even een kop koffie of thee te drinken.
Een WijkG1000 bestaat uit 3 avonden van 20.00 tot 22.00 uur en een dag van 10.00 tot 16.00 uur.

SPELREGELS TIJDENS DE DAG

Om op een goede manier met elkaar de ‘dialoog’ aan te gaan spreken we met elkaar af hoe we met elkaar om gaan. Zo komt iedereen aan bod om zijn of haar zegje te doen. De spelregels zijn:

  • Luister naar elkaar
  • Ga niet in discussie
  • Je hoeft het niet met elkaar eens te worden
  • Doe mee
  • Heb plezier!

 

Nog meer informatie over de G1000

Prezi over de G1000Amersfoort

Animatieprezi over de G1000Amersfoort