Follow-up G1000Amersfoort

Op 21 april stroomt de Witte Vlinder aan de van Galenstraat vol met enthousiaste deelnemers. Zij hebben zich opgegeven voor de follow-up van de G1000Amersfoort van 9 april jl. Toen kwamen 443 Amersfoorters bij elkaar in de Fit Academie Bokkeduinen van MBO Amersfoort om zich uit te spreken over de stad, onder het motto ‘Samen maken we Amersfoort!’.

Voor het grootste deel burgers, maar ook werkgevers, politici en ambtenaren zijn met elkaar een dag lang in dialoog gegaan over Amersfoort. Via een gezamenlijk bepaalde agenda zijn er 41 voorstellen gemaakt. Aan het einde van de dag bleef er een top 10 aan voorstellen over. Een deel van de aanwezigen zet zich vanavond in om deze voorstellen tot concrete plannen te brengen.

Verlangen naar een veilige duurzame stad

Uit de gekozen voorstellen blijkt dat de deelnemers samen met de gemeente en instellingen willen werken aan een groener, veiliger en socialer Amersfoort. Hoe precies daar wordt deze donderdagavond hard aan gewerkt.

Zes werkplaatsen 

Na een gezamenlijk opening en een terugblik op 9 april gaan de deelnemers uiteen. De top tien aan voorstellen wordt nog eens herhaald en iedereen verplaatst zich naar een werkplaats. Een aantal voorstellen liggen dicht bij elkaar. Daarop besluit spontaan een deel van de werkplaatsen zich bij elkaar aan te sluiten. Aan het einde van de avond wordt er kort aan elkaar teruggekoppeld wat de avond heeft opgeleverd.

De volgende zes werkplaatsen presenteren zich:

  1.   Happy Amersfoort Academy

Deze werkplaats wil een plek creëren voor initiatieven die een vernieuwend, duurzaam, betekenisvol en happy Amersfoort bevorderen. Het idee is om deze initiatieven te ondersteunen door een soort expertise makelaar in te schakelen, die kennis en ideeën met elkaar verbindt.

  1.   Amersfoort geeft Energie!

Deze werkplaats legt de lat hoog. Het streven is Amersfoort energieneutraal in 2020 met minder verspilling, meer hergebruik, een duurzaam fietsroute netwerk, lokale voedselvoorziening en sterke lokale economie. En een Amersfoort waarin leegstand wordt benut. De werkplaats gaat samen opzoek naar wat de mogelijkheden zijn om deze doelen te realiseren.

  1.   Pop-up Initiatiefcafé (Samen doen)

Burgers kunnen gebruik maken van een netwerk die initiatieven in de stad verder kunnen helpen. Deze werkplaats vindt het belangrijk dat er verbinding komt tussen denkers en doeners. Niet alleen door online in verbinding te staan, maar elkaar ook echt tee ontmoeten. Ook willen zij bestaande initiatieven meer onder de aandacht brengen. Deze werkplaats gaat kijken hoe zij kunnen samenwerken met ‘Happy Amersfoort’.

  1.   Hoe meer je weet, hoe GROENER het wordt

In 2025 is Amersfoort een schone innovatieve stad, zelfvoorzienende en toekomstbestendig. Zonder afval, uitstoot en onwetendheid. De werkplaats wil graag starten met een concreet doel. Dat eerste doel is het ‘ontstenen van tuin en plein’.  

  1.   Samen verantwoordelijk voor een veilige omgeving (veiligheid)

Overheid en burgers zorgen samen voor veiligheid, in het verkeer, via een wijkgerichte aanpak. De werkplaats wil door middel van een wijkscan kijken waar zich problemen voordoen op het gebied van verkeersveiligheid. Daarnaast wordt er geïnventariseerd welke initiatieven er al zijn en hoe daarbij kan worden aangesloten.

  1.   Zoek, vind en verbind (verbinding)

Benut alle leegstaande gebouwen om bewoners te verbinden. Zorg voor vluchtelingen, het innen van leegstandbelasting, jongeren betrekken zijn belangrijke aandachtspunten. De werkplaats zal zich in eerste instantie bezig houden met buurthuizen en kleinschaligheid.

Meer dan concrete voorstellen

Tijdens de borrel aan het einde van de avond hoor je een groot enthousiasme. Een deelnemer vertelt. Ik voel me voor het eerst echt geland in Amersfoort. Een ander vult aan. Je voelt je meer verbonden met elkaar, door stil te staan bij de stad waarin je samen leeft. Een andere deelnemer mengt zich in het gesprek. Ik leer zoveel. Ik spreek mensen met heel andere kennis en blik op de stad.  

Terugkoppeling aan de gemeenteraad

De werkplaatsen gaan in nog 3 bijeenkomsten aan de slag om tot een projectplan te komen. De resultaten daarvan zullen in augustus of september aan de gemeenteraad worden gepresenteerd. Samen maken we Amersfoort!

 

21aprilgroep