Werkplaatsen

 

Op 21 april was de eerste follow-up sessie van de G1000Amersfoort. In mei komen de werkplaatsen weer bij elkaar. Op 21 april zijn de volgende werkplaatsen gevormd:

  1.   Happy Amersfoort Academy

Deze werkplaats wil een plek creëren voor initiatieven die een vernieuwend, duurzaam, betekenisvol en happy Amersfoort bevorderen. Het idee is om deze initiatieven te ondersteunen door een soort expertise makelaar in te schakelen, die kennis en ideeën met elkaar verbindt.

  1.   Amersfoort geeft Energie!

Deze werkplaats legt de lat hoog. Het streven is Amersfoort energieneutraal in 2020 met minder verspilling, meer hergebruik, een duurzaam fietsroute netwerk, lokale voedselvoorziening en sterke lokale economie. En een Amersfoort waarin leegstand wordt benut. De werkplaats gaat samen opzoek naar wat de mogelijkheden zijn om deze doelen te realiseren.

  1.   Pop-up Initiatiefcafé (Samen doen)

Burgers kunnen gebruik maken van een netwerk die initiatieven in de stad verder kunnen helpen. Deze werkplaats vindt het belangrijk dat er verbinding komt tussen denkers en doeners. Niet alleen door online in verbinding te staan, maar elkaar ook echt tee ontmoeten. Ook willen zij bestaande initiatieven meer onder de aandacht brengen. Deze werkplaats gaat kijken hoe zij kunnen samenwerken met ‘Happy Amersfoort’.

  1.   Hoe meer je weet, hoe GROENER het wordt

In 2025 is Amersfoort een schone innovatieve stad, zelfvoorzienende en toekomstbestendig. Zonder afval, uitstoot en onwetendheid. De werkplaats wil graag starten met een concreet doel. Dat eerste doel is het ‘ontstenen van tuin en plein’.  

  1.   Samen verantwoordelijk voor een veilige omgeving (veiligheid)

Overheid en burgers zorgen samen voor veiligheid, in het verkeer, via een wijkgerichte aanpak. De werkplaats wil door middel van een wijkscan kijken waar zich problemen voordoen op het gebied van verkeersveiligheid. Daarnaast wordt er geïnventariseerd welke initiatieven er al zijn en hoe daarbij kan worden aangesloten.

  1.   Zoek, vind en verbind (verbinding)

Benut alle leegstaande gebouwen om bewoners te verbinden. Zorg voor vluchtelingen, het innen van leegstandbelasting, jongeren betrekken zijn belangrijke aandachtspunten. De werkplaats zal zich in eerste instantie bezig houden met buurthuizen en kleinschaligheid.