WAT DOET DE G1000 MET DE UITKOMSTEN?

Een G1000 geeft gelegenheid en structuur aan de dag zelf. Het is aan de deelnemers wat er met de uitkomsten gebeurt. G1000 bemoeit zich dus niet met de inhoud.

Wel begeleidt de G1000 de deelnemers na de dag zelf om een vervolg te geven aan de uitkomsten. Dit doet zij door terugkom bijeenkomsten te organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de deelnemers verder aan de slag met de ideeën.