Bülent Yokus

Ambassadeur: ‘G1000: niet tegenover elkaar, maar juist mét elkaar constructief samenwerken in Amersfoort.’