Jerphaas Donner

Initiatiefnemer 2014 en 2016: ‘Ik geloof dat de ontmoeting tussen burgers die met elkaar spreken over hun gemeenschap de basis vormt van de democratie.’