Alle berichten van Rosalie Ywema

3 maart brieven G1000Amersfoort in de bus!

Samen maken we Amersfoort! Onder dat motto praten 1000 Amersfoorters op zaterdag 9 april over wat zij belangrijk vinden voor de stad. Tijdens deze G1000 maken ze samen 100 plannen, waaruit ze aan het eind van de dag een top 10 kiezen. Om er vervolgens ook samen mee aan de slag te gaan! Op 3 maart vallen de uitnodigingen in de bus.

Wie kan er meedoen aan de G1000?

Donner: “Iedereen maakt kans om uitgenodigd te worden. Het is helaas niet mogelijk om alle Amersfoorters op een dag aan het woord te laten. Daarom loten we onder de Amersfoorters van 18 jaar en ouder. Zo heeft iedereen een kans op een uitnodiging. Op 3 maart vallen deze in de bus, dus dat wordt spannend. Omdat we het belangrijk vinden de hele stad te betrekken worden naast 600 burgers 100 werkgevers doormiddel van loting uitgenodigd; en 100 ambtenaren en politici.” Van Dijk vult aan: “Tot slot zijn er een aantal vrije plaatsen voor speciale gasten beschikbaar. De vorige keer waren dat de kunstenaars. Dit keer hebben we deze plekken gereserveerd voor groepen die in 2014 waren ondervertegenwoordigd. Daarom zijn er 200 plekken ingeruimd voor jongeren van 16-23 jaar, mensen die thuis een andere taal dan Nederlands spreken en vrije denkers. Zij mogen zich vrij inschrijven en hoeven dus niet ingeloot te worden.”

1.000 mensen bij elkaar hoe ziet zo’n dag er uit?
“De ochtend gaat om het verzamelen van ideeën. Dit gebeurt in verschillende rondes aan tafels van 5 personen. Er wordt steeds gewisseld van tafel. Zo kom je steeds met andere Amersfoorters aan tafel. De ideeën worden digitaal verzameld en de 10 meest genoemde onderwerpen gaan mee naar de middag. Dan kies je met welk onderwerp je in de middag verder wilt. De ideeën worden in de middag aan tafels van 10 personen omgezet in concrete plannen. Aan het eind van de dag wordt gestemd op alle ideeën om tot een top 10 te komen. Uiteraard is er tussendoor voldoende tijd voor koffie en thee en er wordt ook voor een lunch gezorgd. Er is zelfs kinderopvang aanwezig en speciaal vervoer kan worden geregeld om het voor iedereen mogelijk te maken om te komen!”

En wat gebeurt er met de plannen?
“Het is aan de deelnemers om met de plannen aan de slag te gaan. De G1000 zorgt door de opbouw van de dag en het bij elkaar brengen van de deelnemers voor de creatie van de ideeën en plannen. Daarnaast organiseert G1000 drie vervolgbijeenkomsten om het vorm geven van de plannen te begeleiden. We kijken uit naar een mooie dag op 9 april”.

G1000Amersfoort 2014
G1000Amersfoort 2014