WAAR KOMT DE G1000 VANDAAN?

De G1000 is bedacht in België. Op 11 november 2011 is in België een landelijke G1000 georganiseerd op initiatief van David van Reybrouck en Peter Vermeersch, van de universiteit van Leuven. België had toen een oneindige lang slepende kabinetsformatie. Een algemeen onbehagen over de bestaande politiek, niet alleen in België maar in veel Europese landen, leidde tot de eerste G1000.

Op 22 maart 2014 vond de eerste G1000 op stadsniveau in Nederland plaats in Amersfoort.

Kijk voor meer informatie over de G1000 op landelijke niveau op G1000.nu.