WAT HEEFT G1000 MET DEMOCRATIE TE MAKEN?

De G1000 wil graag een dialoog arena ontwikkelen naast de debat arena. In de ‘debat arena’, lokaal is dat de gemeenteraad, wordt gezocht naar politieke oplossingen voor zaken waar de stad het niet over eens is. De debat arena heeft daarvoor instrumenten en protocollen ontwikkeld.

In de ‘dialoog arena’ gaat de stad opzoek naar waar men het wel over eens is. Dus naar wat we gezamenlijk belangrijk vinden. Vanuit die gezamenlijke waarden komen de deelnemers tot ideeën en uitspraken die voor de stad, inclusief de debatarena en het bestuur belangrijk zijn.