Categorie archief: Resultaat

Resultaten G1000Amersfoort gepresenteerd in de raad

raad2

Gemeenteraadsleden hebben hun steun voor de G1000 uitgesproken en aangegeven te willen meedenken over de mogelijkheid om de relatie tussen de besluitvorming in de Raad en de uitkomsten van de G1000 te versterken. Dit is de uitkomst van een ontmoeting tussen drie werkgroepen uit de G1000Amersfoort 2016 die hun uitgewerkte plannen presenteerden en vertegenwoordigers van de partijen uit de gemeenteraad. De bijeenkomst vond plaats op dinsdag 20 september, in de zogenaamde ‘Ronde’ waarbij de Raad in gesprek gaat met burgers. De raadsleden waren oprecht geïnteresseerd in de plannen van de drie werkgroepen. Wel vonden ze de ideeën soms wat abstract. Voortdurend kwam de vraag naar de meerwaarde van de initiatieven naar voren.

De initiatieven die zich presenteerden waren: ‘Amersfoort Geeft Energie’, ‘HappyAmersfoortAcademy’ en ‘Popup Initiatievencafé’.  De groepen zijn sinds de G1000Amersfoort op 9 april 2016 diverse keren bijeen geweest om het project uit de top tien waar zij voor gekozen hebben verder uit te werken. Er zijn keuzes gemaakt, er is gesproken met vertegenwoordigers uit het gemeentehuis, welzijnswerk en bestaande initiatieven. Conclusie van alle drie de werkgroepen was: er is veel gaande maar het schort aan de verbreding en verbinding van al die prachtige burgerinitiatieven. Daarbij stranden sommige ideeën in schoonheid omdat ze capaciteiten of ondersteuning missen om ze van idee naar realiteit te brengen.

‘Amersfoort geeft Energie’ deed de aftrap met een plan dat via een netwerk van actieve burgers en energie ambassadeurs bijdraagt aan de doelstelling om Amersfoort in 2030 energieneutraal te krijgen. ‘HappyAmersfoort Academy’ zoekt een fysieke broedplaats voor initiatieven waar kruisbestuiving kan plaatsvinden tussen sociale en maatschappelijke innovatieve initiatieven.  Zo’n plek zet Amersfoort op de kaart, geeft maatschappelijke ideeën een podium, werkt als vliegwiel voor betekenisvolle initiatieven en vergroot maatschappelijk ondernemerschap. Zo’n broedplaats zou in of bij het gemeentehuis, de Nieuwe Stad, de wagenwerkplaats of een door de stad rijdende bus kunnen worden gestationeerd. Het ‘initiatieven Popup café’ wil werken aan de opbouw van een collectief geheugen van initiatieven in de stad, initiatiefnemers in contact brengen met het netwerk van ondersteuners en directe ondersteuning bieden in de vorm van een maatje of een coach voor nieuwe initiatieven. De basis vormt een soort community website waar initiatieven zich presenteren en actief informatie delen. Bewoners033 biedt de gelegenheid om je als initiatief te presenteren maar functioneert niet echt als een platform zoals de initiatiefnemers van het popup café dat graag zouden zien.

 

De raadsleden vergeleken de drie voorstellen met bestaande initiatieven als Bewoners033, De War, en de diverse energiecollectieven die in de stad aanwezig zijn. De initiatiefnemers werd aangeraden vooral de met die bewonersgroepen gestarte contacten verder aan te halen. Aan het eind van de bijeenkomst werd nog doorgepraat over de toegevoegde waarde van de G1000. Zowel G1000deelnemers als Raadsleden concludeerden dat de G1000 een heel belangrijk ontmoetingspunt is voor bewoners, ambtenaren, raadsleden en bedrijven. Dat er nog verdere ontwikkeling nodig is om ook tot een blijvende democratische vernieuwing van het lokale bestuur te komen werd eveneens gedeeld. Zoals gezegd voelden de meeste raadsleden er wel voor die zoektocht gezamenlijk te maken. De G1000initiatiefnemers hebben die uitnodiging, bij monde van Harm van Dijk, met enthousiasme aanvaard. Wel met de kanttekening dat de bewoners in de lead blijven, zowel wat betreft de agenda als de inhoud van de G1000.

Wie de presentatie van de werkgroepen wil bekijken kan ze hier downloaden:

Amersfoort geeft Energie

Happy Amersfoort Academy

Pop-up Initiatiefcafé