3. Duurzaam inbreiden

Het voorstel duurzaam inbreiden wilde lege of lelijke plekken in Amersfoort inventariseren om daar een duurzame invulling aan te kunnen geven.

De groep Duurzaam inbreiden heeft een interactieve kaart ontwikkeld waarop Amersfoorters lege plekken konden aangeven: Zet Amersfoort op de kaart. De ambitie van de Kansenkaart in Amersfoort is tweeledig. Allereerst is de kaart een middel waarmee burgers  aan elkaar en aan de gemeente duidelijk kunnen maken wat zij van de stad vinden: groen is mooi; rood is lelijk/ergerlijk; oranje is twijfelachtig maar zou wat kunnen worden. Daarnaast stimuleert de kaart ondernemende burgers en/of maatschappelijk ondernemers om met die plekken daadwerkelijk aan de gang te gaan. De Kansenkaart is vooralsnog opgebouwd in Google Maps. Deelnemers aan werkgroep delen hun bevindingen via foto’s en korte commentaren.

Burgers kunnen bijdragen door een item op de kaart toe te voegen. Dat kan een idee, mening of initiatief zijn; het liefst in woord én beeld. Reacties op andere, reeds ingevoerde items worden ook op prijs gesteld. Dat geldt ook voor opmerkingen die betrekking hebben op het functioneren van de site zelf. Wat kan slimmer, wat kan beter? De ambitie van de initiatiefnemers is om Zet Amersfoort op de kaart  te laten uitgroeien tot dé plek waar ruimte, ideeën en initiatiefnemers samenkomen …. of in andere woorden: om duurzaam in te breiden. Zij hopen dat mede Amersfoorters dat ook zo zien en daar aan willen bijdragen.

Bekijk hier de Prezi die tijdens de G1000 is gemaakt: