6. Samen zorgen in Amersfoort

Het voorstel samen zorgen wilde meer betrokkenheid van burgers onderling bij de zorg voor elkaar, onder anderen in gemengde woonvormen en meer burenhulp.

In de Amersfoortse binnenstad heeft een groep het initiatief ‘Goeie Buren’ opgezet. Een netwerk waarin buren elkaar aan de ontmoetingstafel kunnen spreken, een veegactie wordt georganiseerd en aan elkaar diensten als boodschappen en kleine klussen worden geleverd.

http://bbn-amersfoort.nl/goeieburen/