WijkG1000 Kattenbroek

WijkG1000 Kattenbroek, wij gaan er voor!

In Kattenbroek zijn er al verschillende bewoners, bewonersgroepen en instellingen die initiatieven voor de wijk organiseren. Maar er leven nog meer ideeën. Een groep bewoners van Kattenbroek wil daarom een WijkG1000 in Kattenbroek organiseren. Het doel van de G1000 Kattenbroek is het verbinden van bestaande initiatieven en zo meer kracht ontwikkelen voor nieuwe initiatieven. We kunnen op deze manier iedereen een stem geven die goede ideeën heeft maar nog geen manier heeft gevonden om die te realiseren.

Een G1000 bestaat uit het organiseren van 5 bijeenkomsten met bewoners of personen verbonden aan de wijk. Voor het organiseren van een G1000 Kattenbroek zijn vele handen nodig.

Help jij mee organiseren?

Wij zoeken Kattenbroekers die willen meehelpen om een G1000 Kattenbroek te organiseren. Er zijn verschillende taken zoals ruimtes regelen, publiciteit, sponsoring, etc. voor allerlei taken. RZo zijn er één of meer ruimtes nodig, moet er veel aan publiciteit gedaan worden en zoeken wij sponsoren, want voor niets gaat de zon op. Kortom we hebben meer mensen uit de wijk nodig die helpen met de organisatie, in de voorbereiding of op de dag zelf. Iedereen is van harte welkom! Meld je aan via G1000@kattenbroek.net!