WijkG1000 Kruiskamp

logokruiskamp

De WijkG1000 is van start gegaan op 15 oktober 2014 en in  januari 2015 afgerond.
Na een aantal avonden, agenda bepalen, dromen, denken en doen zijn op zaterdag 17 januari de resultaten gepresenteerd aan bewoners, bestuurders en pers.

Op de eerste avond in oktober 2014 hebben meer dan 100 gelote wijkbewoners de agenda voor de WijkG1000 bepaald. 30 deelnemers zijn verder gegaan met de 6 meest genoemde thema’s. Zij hebben in groepen ideeën ontwikkeld voor de wijk. De thema’s waren contact, ontmoeten, jongeren, initiatief, betrokkenheid en veiligheid.

Inmiddels is er een stel enthousiaste Kruiskampers die zich onder de noemer ‘Thuis in Kruiskamp’ verder inzet om de plannen uit te voeren. Kijk voor meer informatie op Facebook.

Bekijk hier de eindpresentatie van de WijkG1000 Kruiskamp:

De presentaties die nog ‘werk in uitvoering’ waren gedurende het proces:

Initiatief:

Saamhorigheid

Jongeren:

Betrokkenheid:

Ontmoeten: