WijkG1000 Zielhorst

WijkG1000Zielhorst

themaZielhorst

Op donderdagavond 15 oktober 2015 is WijkG1000 Zielhorst van start gegaan.

Na 2 vervolgbijeenkomsten en een slotbijeenkomst op zaterdag 17 januari 2016 is de missie geformuleerd: Meer betrokkenheid van wijkbewoners doormiddel van ontmoetingen. Die kunnen in het middelpunt worden georganiseerd, het hart van de wijk. De werkgroepen gaan verder met het uitwerken van een maandelijks muziekcafe in het middelpunt. (de eerste staat voor 27 maart op de planning). En er is een groep die zich bezig gaat houden met ‘eetbare tuinen’ in de wijk en alles wat met eten te maken heeft.

De verdere uitwerkingen en initiatieven die hier uit voort komen worden via de wijkkanalen gedeeld met alle wijkbewoners.

zielhorst2

Op 5 november was de tweede bijeenkomst met als thema ‘dromen’ voor de wijk op basis van de thema’s:
Lef/cultuur/aanspreken
Middelpunt
Burenhulp/betrokkenheid
Kartrekkers

Lef/cultuur/aanspreken

’t Middelpunt

Burenhulp

Kartrekkers

Meer weten? Lees verder op deze website. Je kunt ook een mail sturen naar: zielhorstG1000@gmail.com

De WijkG1000 wordt georganiseerd door wijkbewoners en niet door de gemeente.

posterZIelhorst

OP ZOEK NAAR DE ZIEL VAN ZIELHORST

Waarom een WijkG1000Zielhorst?

De werkgroep wil zoveel mogelijk mensen uit de wijk in staat stellen met elkaar te praten over zaken die alle wijkbewoners aangaan. Daarom organiseren wij een aantal bijeenkomsten waarin we wijkbewoners samen brengen.

Er zijn natuurlijk al veel burgerinitiatieven, bewonersgroepen en instellingen die zaken aanpakken in de wijk. De G1000 Zielhorst kan deze met elkaar verbinden en zo meer kracht ontwikkelen en er nieuwe initiatieven aan toevoegen. We kunnen op deze manier iedereen een stem geven die goede ideeën heeft maar nog geen manier heeft gevonden om die te realiseren.

Wil jij meepraten over de toekomst van onze wijk? Dan ben je van harte welkom! We stellen het op prijs als je je van te voren aanmeldt.

Wie kan er aan de G1000 Zielhorst meedoen?

Iedere bewoner van Zielhorst kan mee doen aan de WijkG1000. De deelnemers hoeven niet over speciale ervaring of opleiding te beschikken. Iedereen is welkom die samen met anderen wil nadenken over de toekomst van de wijk. Ook zijn het gezellige avonden waar je andere wijkbewoners leert kennen.

Niet alleen bewoners, ook werkgevers, ambtenaren/politici en werkgevers worden uitgenodigd. Zobepalen we samen wat we voor de wijk kunnen doen.