Tagarchief: G1000Amersfoort 2016

Een tweede G1000 voor Amersfoort!

Een aantal enthousiaste Amersfoorters heeft het initiatief genomen om in 2016 een tweede G1000Amersfoort te organiseren. Het is belangrijk dat een G1000 regelmatig herhaald wordt. Dan kunnen zoveel mogelijk burgers meedoen en meepraten over wat belangrijk is voor Amersfoort.

De G1000 2014 heeft het nodige in gang gezet, zoals de wijkG1000 initiatieven in Kruiskamp, Zielhorst en Kattenbroek, ‘Goede buren’ in de binnenstad, Amersfoort op de kaart en de Buurtwetertegel. Een nieuwe groep deelnemers kan met nieuwe initiatieven komen. Er blijkt een groeiende behoefte aan dialoog en samenwerking tussen burgers en overheid, de G1000 biedt daarvoor een platform. Naast 10 voorstellen voor de stad worden bij de G1000Amersfoort 2016 ook 10 uitspraken over de gemeenschap door de 1000 deelnemers geformuleerd.

De initiatiefgroep onderzoekt op dit moment de haalbaarheid en de vorm waarin een tweede G1000Amersfoort plaats moet vinden.