Tagarchief: gemeenteraad

Resultaten G1000Amersfoort 2016 in gemeenteraad

De G1000Amersfoort heeft met de gemeenteraad afspraken gemaakt over de rol van de raad bij het vervolg van de G1000. Zo worden voorstellen uit de G1000 aan de Raad voorgelegd en zal deze aangeven wat zij kan bijdragen aan de realisatie.

Als na afloop van de G1000 de tien meest gestemde voorstellen bekend zijn worden deelnemers uitgenodigd ze te ondersteunen. Enkele weken later komen zij weer bij elkaar om de werkgroepen te vormen die de voorstellen verder uitwerken. Bij de G1000Amersfoort 2016 krijgt iedere werkgroep de gelegenheid om een notitie te maken voor de gemeenteraad. Daarbij kunnen ze, als ze dat willen, assistentie inroepen van een gemeenteambtenaar. Nog voor de zomer kunnen de voorstellen in de raad worden gepresenteerd. De gemeenteraad heeft toegezegd de voorstellen te bespreken en aan te geven of, en wat, zij als raad aan de realisatie van het voorstel kunnen of willen bijdragen.

Met deze afspraak is een verbinding gelegd tussen de G1000 en de gemeenteraad. Een aantal gemeenteraadsleden en ambtenaren heeft zich al voor de G1000Amersfoort aangemeld. Zij tonen daarmee hun betrokkenheid bij dit burger initiatief. Nu de voorstellen ook nog in de raad aan de orde komen is deze betrokkenheid ook formeel bevestigd.

Een G1000 is een initiatief van burgers, maar bestemd voor de hele gemeenschap. Daarom zijn ook werkgevers en overheid uitgenodigd. Het is zeker niet de bedoeling om een verlanglijstje bij de gemeenteraad neer te leggen en het daarbij te laten. Het motto is tenslotte: “Samen maken we Amersfoort”.

Bekijk het voorstel zoals besproken:
Voorstel rapportage resultaten G1000Amersfoort